Register for an IELTS

امکانات آموزشی برای ثبت نام‌کنندگان آزمون‌های آذرماه طبق مصوبه هیئت رئیسه آیلتس ایران زمین :
- برنامه‌ریزی کامل روزانه به صورت شخصی برای هر داوطلب با توجه به سطح و نمره هدف - استاد همراه (منتور) برای پاسخ به سوالات داوطلب به صورت 24/7 - شرکت رایگان در ورک‌شاپ ۶ هفته‌ای تحلیلی Speaking و Writing - شرکت رایگان در ۳ آزمون آزمایشی (ماک) تحلیلی
خدمات جدید:
- مشاوره تحلیلی پس از آزمون توسط اساتید - امکان استفاده از تصحیح Writing و Speaking رایگان به جای آزمون آزمایشی، برای داوطلبان شهرهای دیگر

امکان ثبت نام ظرفیت ، کمتر از 50% درحال اتمام ظرفیت اتمام ظرفیت
(2020-10-15) 1399-07-24
نوع آزمون : آکادمیک
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال
(2020-11-12) 1399-08-22
نوع آزمون : آکادمیک
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال
(2020-11-12) 1399-08-22
نوع آزمون : جنرال
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال
(2020-11-21) 1399-09-01
نوع آزمون : آکادمیک
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال
(2020-11-21) 1399-09-01
نوع آزمون : جنرال
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال
(2020-12-03) 1399-09-13
نوع آزمون : آکادمیک
9:00 الی 12:00
محل آزمون : آیلتس ایران زمین
46,095,390 ریال