در تسک یک رایتینگ آکادمیک ممکن است به شما یک نقشه (map) ، دیاگرام، گراف، جدول (table) و یا یک نمودار دایره ای بدهند.
یکی از 4 معیار موثر در نمره ی رایتینگ شما گرامر است که 25% از نمره ی شما را شامل می شود.
پس این که جملات رایتینگ خود را بر اساس چه زمانی بنویسید در نمره شما موثر است.

 

تاریخ ها و جملات:
در اطلاعات داده شده در متن سوال یا داخل نمودار تسک یک ممکن است از تاریخ خاصی یاد شده باشد، که شما با توجه به آن ها میتوانید بفهمید که جملات رایتینگ را بر چه اساسی باید بنویسید:
1- اگر از زمان خاصی در متن سوال یا در نمودار ها استفاده نشده بود شما باید جملات رایتینگ را از افعال زمان حال استفاده کنید.
2- اگر از زمان گذشته استفاده شده بود شما باید جملات را درزمان گذشته ساده بنویسید.
3- اگر از تاریخ های آینده و راجع به آینده صحبت شده بود شما باید جملات را در زمان آینده بنویسید.
4- و اگر تاریخ ها ترکیبی از زمان حال و آینده بود شما نیز باید از هر دو زمان به نسبت جملاتی که مینویسید استفاده کنید.

 

بعضی از داوطلبین بر این باور هستند که استفاده از جملات مجهول (passive forms) باعث گرفتن نمره بالا در رایتینگ می شود که این باور کاملا اشتباه است. شما فقط زمانی میتوانید از جملات مجهول استفاده کنید که آن را در جای مناسب وبه صورت درست به کار ببرید که بسیاری از سوالات رایتینگ تسک یک به شما این امکان را نمی دهد.
اما اگر سوال شما دیاگرام باشد در بیشتر مواقع شما میتوانید از ترکیب جملات در حالت مجهول(passive) و معلوم (active) استفاده کنید.

 

در ادامه مثالی از یک جمله که در آن هم از زمان گذشته و هم آینده استفاده شده است مشاهده میکنید:

In 2010, the number of sales stood at 2 million and is forecast to rise to a peak of 10 million by 2050.