تکنیک skimming and scanning در ریدینگ آیلتس به چه شکل است؟
- به سوال ها دقت کنید و زیر کلمات کلیدی (key words) خط بکشید.
- هدینگ پاراگراف ها را بخوانید، یا جمله اصلی پاراگراف ها را بخوانید. ( headings or topic sentence)
- سوال شماره یک را بخوانید.
- متن را اسکن کنید و جواب را پیدا کنید.
- به سراغ سوال شماره 2 بروید.
- این مراحل را تکرار کنید و ادامه دهید.

 

نکات:
- اگر متن ریدینگ در مورد اسامی یک سری دانشمند یا اسامی خاصی باشد شما میتوانید در پاراگراف ها به دنبال اسم ها بگردید و زیرآن ها خط بکشید تا راحت تر جواب را پیدا کنید.
- این که متون را چقدر با دقت بخوانید بستگی به سطح زبان شما دارد. به عنوان مثال داوطلبینی که سطح بالاتری دارند و سرعت بالایی در خواندن و درک مطالب دارند میتوانند تمامی متن را بخوانند.
- اما اگر شما سطح بالایی در درک مطالب انگلیسی ندارید طبیعتا نمیتوانید تمامی متن را با دقت بخوانید زیرا این امر باعث می شود تا زمان را از دست بدهید. شما میتوانید با خواندن TOPIC SENTENCE ها و اسکیم کردن پاسخ سوالات را پیدا کنید.
- هایلایت کردن کلمات کلیدی نیز میتواند به شما کمک کند. مثل هایلایت کردن اسم ها، تاریخ ها،و کلماتی که فکر میکنید مهم است و هایلایت کردن آن ها در ادامه تست به شما کمک می کند.