در این قسمت میخواهیم طریقه نوشتن اولین پاراگراف مربوط به رایتینگ که همون نوشتن اینتروداکشن هست را با زبان خیلی ساده توضیح بدهیم.این که چه محتوایی برای این پاراگراف نیاز داریم و تکنیک هایی که لازمه برای گرفتن یک نمره بالا در این قسمت چی هست؟ و همچنین یک لینک از آموزش های خانم لیز که بسیار کاربردی هست دیدنش را بهتون پیشنهاد میکنم.

پاراگراف introduction شامل چه چیزهایی است؟

این پاراگراف تنها دو جمله احتیاج دارد:
1- Background statement که همان پارافریز کردن یا بازنویسی سوال هست.
2- Thesis statement یا یک جواب مستقیم به سوال.

1- آنالیز کردن سوال :
خب بیاین باهم این سوال و چک کنیم

The best way to improve health is to do regular exercise. To what extend do you agree?

این سوال میگه که بهترین راه بهتر کردن سلامتی ورزش کردن به صورت منظم هست. شما ممکنه با این موضوع موافق، مخالف یا با قسمتی از آن موافق باشید.

به نظر شما to what extent چه معنایی دارد؟

خب این یعنی تا چه اندازه موافقی؟نیاز نیست شما حتما کاملا مخالف یا کاملا موافق باشید. شما باید فکر کنید و ببینید تا چه اندازه با سوال موافقید؟آیا با کل جمله موافقید یا با قسمتی از آن؟چیزی هست که شما با آن مخالف باشید؟و به این شکل سوال را آنالیز کنید.

 Background statement

به نوشتن دوباره ی صورت سوال اما به روش دیگر و پارافریز کردن آن background statement گفته می شود.

Thesis statement

جمله دوم و آخر introduction مربوط به نوشتن thesis statement یا همان جواب مستقیم شما به سوال پرسیده شده است. این قسمت باید به گونه ای نوشته شود که خواننده ی رایتینگ شما پاسخ مستقیم شما به متن سوال را بفهمد.

 

پاراگراف introduction معمولا چند کلمه است؟
بیشتر Introduction ها بین ٤٥ تا ٦٠ کلمه است. نیازی نیست که بیشتر از این تعداد کلمه برای این پاراگراف نوشته شود. پس از اتمام نوشتن این پاراگراف سریعا به سراغ نوشتن بادی پاراگراف ها بروید. بیشتر نمره رایتینگ شما مربوط به بادی پاراگراف ها است. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=YngqHl_BLOU