در این مقاله به بررسی نکات مهم در بخش لیسنینگ آیلتس می‌پردازیم.

 

این بخش برای آزمون جنرال و آکادمیک به صورت یکسان می باشد.

این بخش توانایی شما را در درک ایده های اصلی ، جزییات ، نظرات، هدف ها و نگرش گوینده و همچنین توانایی شما در دنبال کردن نظرافراد مختلف در قالب یک فایل صوتی ارزیابی میکند،به 4 فایل صوتی گوش خواهید کرد و براساس این فایل ها باید به 40 سؤال پاسخ دهید.

listening شما در بخش دو فایل اول مربوط به موضوعاتی هست که ممکن است در طی روز با آن ها برخورد داشته باشید( موضوعات روز مره) اما دو فایل دیگر مربوط به موضوعی علمی است که ممکن است در طول تحصیل یا آموزش با آن ها برخورد کرده باشید.

در فایل 1 و 3 مکالمه ی بین دو یا چند نفر را خواهید شنید هر چند در بخش 2 و 4 یک فایل مونولوگ(صحبت تک نفره) را می شنوید.

شما باید به این سوالات در حالی که به فایل گوش می دهید همزمان پاسخ دهید.
این سوالات می تواند انواع: مالتیپل چویس(انتخاب چند گانه) ، تطبیق عناوین و اطلاعات،جداول و دیاگرام ها و انواع دیگر سوالات باشد.