خیلی از دانشجویان در ارتباط با نحوه نمره دهی بخش های مختلف آزمون آیلتس میپرسند. مثلا اینکه چند جواب درست در ریدینگ یا لیسنینگ آیلتس بزنیم تا به نمره 7 برسیم و یا اینکه بر طبق چه معیارهایی، آزمون اسپیکینگ آیلتس و رایتینگ آیلتس نمره دهی میشوند. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

مقیاس نمره در آیلتس
نمرات آزمون آیلتس از ۱ تا ۹ میتواند متغیر باشد.

به هر کدام از مهارت ها( لیسنینگ، اسپیکینگ، رایتینگ و ریدینگ) نمره مربوط به همان مهارت تعلق خواهد گرفت. طریقه ی نمره دهی قسمت اسپیکینگ و رایتینگ با دو بخش دیگر آزمون(لیسنینگ و ریدینگ) متفاوت است.
بخش لیسنینگ و ریدینگ از ۴۰ سوال تشکیل شده است. و به هر سوال یک نمره تعلق میگیرد که در آخر نمره ی شما به مقیاس ۹ تبدیل خواهد شد.
آزمون اسپیکینگ توسط یکی از ممتحنین معتبر IELTS به صورت حضوری انجام خواهد شد و ۴ معیار: تسلط و انسجام، منابع لغوی، گرامر, دقت و نوع تلفظ در نمره شما در این بخش تاثیر گذار خواهد بود.
آزمون رایتینگ نیز به همین شکل ارزیابی خواهد شد و ۴ معیار ارزشیابی در دو بخش تسک ۱ و تسک ۲ رایتینگ در نمره شرکت کننده در آزمون تاثیر گذار خواهد بود.
شناخت معیار های ارزیابی میتواند به شما برای آماده شدن در آزمون خود و دستیابی به نمره مورد نظر کمک کند.

 

باند 9
سطح مهارت :کاربر متخصص

شرح:
دارای تسلط کامل کاربردی زبان : صحیح، دقیق و روان با درک کامل

 

باند 8
سطح مهارت: کاربر بسیار خوب

 شرح:
دارای تسلط کامل زبانی ، با کمی خطاهای غیر سیستماتیک (از نظر دقت) گاه به گاه، کج فهمی ها ممکن است در موارد نا آشنا به وجود بیاید 
از پس استدلال های پیچیده و با جزییات به خوبی بر می آید.

 

باند 7
سطح مهارت : کاربر خوب

شرح:

دارای تسلط کاربردی زبان با وجود کج فهمی های گاه به گاه و استفاده های نادرست در بعضی مواقع در دقت و درک زبان. در کل توانایی آن را دارد که از پس زبان پیچیده برآید

 

باند 6
سطح مهارت: دارای سررشته زبانی

شرح :
به طور کلی با وجود برخی نادرستی ها ،استفاده های نامناسب زبانی و کج فهمی ها یه طور موثری تسلط روی زبان نشان می دهد. بخصوص در مورد موضوعاتی که با آن ها آشنایی دارد می تواند از زبان نسبتاً پیچیده استفاده کند و همچنین آن را درک کند.

 

باند 5
سطح مهارت: کاربر متوسط

شرح:
دارای تسلط نسبی در زبان با قابلیت درک عمومی معنا در بیشتر موارد می‌باشد، گرچه احتمال اشتباهات فراوان وجود دارد. باید دارای توانایی ایجاد ارتباط اولیه در حوزه تخصصی خود باشد

 

باند 4
سطح مهارت : کاربر محدود

شرح:
قابلیت‌های ابتدایی محدود است به موقعیتهایی که با آن آشنایی دارد. مشکلات مکرر در فهم و بیان منظور دارد. توانایی استفاده از زبان پیچیده را ندارد.

 

باند 3
سطح مهارت: کاربر بسیار محدود

شرح:
تنها می‌تواند مفهوم کلی را در موقعیتهای خیلی آشنا درک کند و انتقال دهد. مکث های مکرر و پشت سر هم در هنگام ارتباط مشهود است.

 

باند 2
سطح مهارت: کاربر ضعیف

شرح:
امکان ارتباط واقعی وجود ندارد مگر برای اطلاعات بسیار ابتدایی با استفاده از تک کلمه یا قالب‌های کوتاه در موقعیتهای آشنا و همچنین برای برطرف کردن نیازهای ابتدایی و فوری. مشکلات زیادی در درک انگلیسی گفتاری و نوشتاری دارد.

 

باند 1
سطح مهارت : غیر کاربر

شرح:
در اصل هیچ توانایی برای استفاده از زبان بیش از چند کلمه تنها وجود ندارد.

 

باند 0

شرح:
هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ندارد.