خیلی از دوستان در این زمینه سوال میپرسند که در آزمون ریدینگ آیلتس جنرال چند سوال درست جواب بدیم، نمره مان چند میشود.

 پاسخ این است که براساس سختی و آسونی سوالات، نمره هم متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر در انتهای کتاب های کمبریج نگاه کنید، زیر پاسخنامه هر سوال نگاه کنید یک جدول وجود دارد که میبنید با توجه به سختی و آسونی سوالات تغییر میکند. اما یک میانگین وجود دارد که در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید.

 

        GENERAL READING

IELTS SCORE

RAW SCORE

1

1-2

2

3-5

2.5

6-9

3

10-12

3.5

13-14

4

15-17

4.5

18-21

5

22-24

5.5

25-28

6

29-31

6.5

32-33

7

34-35

7.5

36-37

8

38

8.5

39

9

40