اگر اطلاعاتی راجع به بخش Reading آزمون آیلتس در ماژول جنرال ندارید، حتما این بخش را بخوانید.

 

این قسمت دارای سه بخش و 40 سوال است،موضوعات در رابطه با موضوعات روزمره و مربوط به کار یا درخواست شغل و موضوعات رایج عمومی است.

.این مطالب از روزنامه ها، مجلات،کتاب ها،تبلیغات و ... برگرفته شده است

بخش 1 مهارت های معاشرت اجتماعی شما را بررسی می کند، این سؤالات به متن هایی کوتاه مربوط می شود که مربوط به زندگی روزمره در یک کشور انگلیسی زبان است.

بخش 2 نگاه دقیق تری به مهارت های ارتباطی شما در محل کار دارد،متن های در این قسمت در رابطه با شغل، ارتقا شغلی ، قراردادهای کاری، و همچنین اسناد مربوط به حقوق و دستمزد و ... است.

بخش 3 حاوی متنی طولانی و پیچیده تر با موضوعی عمومی است، متن ها ممکن است از روزنامه ها ، مجله ها یا کتاب ها بر گرفته شده باشد.

 بخش ریدینگ آیلتس توانایی شما را در درک ایده های اصلی یک متن،جزییات، استنتاج متن و هدف اصلی متن را می سنجد،همچنین توانایی شما در درک هدف نویسنده، نظریات، و توسعه یک متن ارزیابی می کند.