بسیاری از دانشجویانی که خودشان را برای آزمون آیلتس آماده میکنند، باورهایی دارند که اکثرا اشتباه است. در این بخش به بررسی هشت باور غلط در مورد آزمون میپردازیم.

1. کشورهای مختلف آزمون‌های متفاوتی برگزار می‌کنند.
با این که آزمون آیلتس دو مدل آکادمیک و جنرال دارد، هر مدل در هر روزی برگزار شود در تمام دنیا یکسان است.

2. به دوره آماده سازی نیاز ندارم. می‌توانم خودم را آماده کنم.
با این که می‌توان به صورت خودخوان برای آزمون آماده شد، بیشتر افرادی که موفق شده‌اند دوره گذرانده‌اند. آیلتس سخت نیست اما دانستن نکات و فوت فن آزمون برای گرفتن نمره خوب لازم است.

3. فقط یک بار می‌توان آزمون داد.
محدودیتی برای تعداد دفعات آزمون دادن وجود ندارد. می‌توان هر چند بار که لازم است آزمون داد تا به نمره دلخواه رسید. اما برای هر بار آزمون باید هزینه آن را پرداخت کرد.

4. برای گرفتن نمره دلخواه باید تا حد امکان تست زد.
برای گرفتن نمره بالا در آزمون آیلتس باید به جز تمرین تست‌های زیاد، استراتژی‌های مناسب را اجرا کرد. البته که تمرین و تست مفید است. به یاد داشته باشید که آیلتس مهارت انگلیسی شما را می‌سنجد.

5. برای آزمون speaking باید لهجه غربی داشت.
آزمون speaking برای آزمودن مهارت گفتاری است. برای نمره بالا نیازی به لهجه غربی نیست. با لهجه طبیعی خود صحبت کنید و بر واضح و طبیعی صحبت کردن تمرکز کنید تا اگزمینر متوجه گفتار شما شود.

6. مهم‌ترین بخش آزمون آیلتس speaking است.
این حقیقت ندارد. هر چهار بخش speaking, listening, writing, reading اهمیت یکسان دارند. معمولاً نمره کلی مد نظر است.

7. کیفیت مهم‌تر از سرعت است.
با این که کیفیت پاسخ‌های شما اهمیت دارد، فراموش نکنید که به هر چهار بخش باید در مدت زمان محدود پاسخ داده شود.

8. برای قبول شدن در آیلتس به نمره ۷ نیاز است.
آزمون آیلتس نمره قبولی یا ردی ندارد. این آزمون مهارت انگلیسی شما را می‌سنجد. نمره مورد نیاز شما به هدفتان بستگی دارد.