مدرک شناسایی:

همراه داشتن گذرنامه داوطلب در روز آزمون الزامیست.

حضور در محل آزمون:

 باز شدن درب ورودی سالن: ۷:۳۰ صبح

حضور داوطلب برای انجام مراحل check in:قبل از ساعت ۸

بسته شدن درب سالن آزمون:رأس ساعت ۸:۳۰ صبح

توجه فرمایید برای ایجاد نظم و آرامش داوطلبان آزمون،ورود به سالن بعد از این ساعت مقدور نمی باشد.

مدت زمان آزمون: 

آزمون لیسنینگ: ۴۰ دقیقه

آزمون ریدینگ: ۶۰ دقیقه

 آزمون رایتینگ: ۶۰ دقیقه