شما میتوانید آزمون خود را به صورت کامپیوتری یا کاغذی بدهید.

تفاوت این نوع تست با تست کاغذی مرتبط با سه بخش writing-listening-reading می باشد که به صورت کامپیوتری برگزار می شوند. اما از نظر برگزاری امتحان ، امنیت سوالات و همچنین از نظر زمان، محتوا، نوع سوالات، آزمون اسپیکینگ همه مشابه آزمون کاغذی است.

نتایج این آزمون بین ٧- ٥روز بعد اعلام می شود.

این نوع آزمون مناسب چه کسانی است؟
- داوطلبانی که سرعت تایپ بالایی دارند.
- داوطلبانی که حضور در محیط شلوغ باعث حواس پرتیشان می شود.
- داوطلبانی که محدودیت زمانی در گرفتن نتیجه دارند.
- داوطلبانی که میخواهند آزمون کتبی و شفاهی  در یک روز انجام شود.