5 دقیقه باقی مانده زمان رایتینگ بسیار حیاتی و ضروری است و باید دقت کنید تا این زمان را ازدست ندهید زیرا برنامه ریزی برای این 5 دقیقه میتواند تا یک نمره باند اسکور شما را تغییر دهد.
ابه ویدیو خانم لیز که در رابطه با این موضوع هست توجه کنید و سپس نکات را در ادامه ی متن بخوانید:
https://www.youtube.com/watch?v=FNZ4zuFmap4&feature=youtu.be

 

اول از همه باید خاطر نشان کرد که مدیریت زمان در نوشتن رایتینگ بسیار مهم است و باید زمان بندی به گونه ای باشد که برای نوشتن اینتروداکشن ، بادی پاراگراف ها و همچنین کانکلوژن ( نتیجه گیری) زمان کافی داشته باشید. اما اگر در آزمون اصلی به ساعت نگاه کردید و فقط پنج دقیقه زمان داشتید و هنوز رایتینگ شما کامل نبود استرس نداشته باشید!
فقط به سرعت به سراغ نوشتن و تکمیل کانکلوژن بروید چون 25% از نمره شما مربوط به قسمت task response است و اگر رایتینگ شما فاقد کانکلوژن باشد قطعا رایتینگ شما نمره ای بیشتر از 5 نخواهد گرفت.